Elektroterapia

 

Elektroterapia (inaczej elektrolecznictwo) - dziedzina fizykoterapii (lecznictwa fizykalnego) zajmująca się leczeniem objawowym schorzeń m.in. układu ruchu
i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych, w którym wykorzystuje się do leczenia prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.

Działania stanowią dobrą bazę w usprawnianiu.

Dysponujemy prądami:

• diadynamicznymi (DD) według Bernarda,

• Interferencyjnymi (ID):dynamicznym, statycznym, jednokanałowym,

• elektrostymulacją metoda Kotz'a (tzw. rosyjska stymulacja),

• stymulacją Tens,

• galwanicznymi- stałym (zabieg jonoforezy) i przerywanym,

• impulsowymi o przebiegach trójkątnych i prostokątnych,

• Ultra Reiz według Traberta ,


Rodzaj prądu jest dobierany w zależności do jednostki chorobowej pacjenta.