Laseroterapia

 

Laseroterapia – grupa zabiegów terapeutycznych, w których stosuje się lasery medyczne. Działa przeciwbólowo.

Zastosowanie w fizykoterapii:

• ostre procesy chorobowe

• zespół bólowy kręgosłupa

• w neurologii

• po urazach narządu ruchu

• po operacjach

• w stanach wymagających pobudzenia gojenia ubytków tkankowych

• w procesie regeneracyjnym

• w leczeniu zespołu Sudecka i innych stanów pourazowych

• w chorobie zwyrodnieniowej stawów

• w gośćcu tkanek miękkich

• w chorobach dermatologicznych (blizny, wykwity, żylakowate owrzodzenia podudzi)

• w chorobach laryngologicznych