Jak działamy?

 

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy bowiem od Klienta.
Stosowane przez nas metody fizjoterapeutyczne są uznane i cenione na całym świecie. Dają one szeroki wachlarz możliwości bezpiecznej i skutecznej pracy
z Pacjentem.

Czas wizyty uzależniony jest od Pacjenta – średnio wynosi około jednej godziny; prócz pierwszej wizyty, kiedy to przeprowadzany jest wywiad, diagnoza i planowana jest rehabilitacja.  

Poniżej przedstawiamy etapy wizyty w punktach:

• wywiadu, diagnozy i planowania rehabilitacji

• rehabilitacji ruchowej

• terapii manualnej

• fizykoterapii

• masażu klasycznego

• laseroterapia

• elektroterapii

Jedną z najważniejszych zasad, którym hołdujemy, jest dokładanie wszelkich starań w celu zapewnienia powrotu do zdrowia i funkcjonowania naszych Pacjentów.
Dużo czasu poświęcamy na rozwój własnych umiejętności, poprzez udział w różnych kursach specjalistycznych, sympozjach, wykładach itp. Wszystko po to, aby sprostać i zrozumieć potrzeby naszego Klienta.  
Znając tempo dzisiejszego życia staramy się dopasować do Państwa, oferując elastyczne terminy.